Tranbär

Tranbär
Ämnen i bären stimulerar tillväxten av nyttiga bakterier som skyddar vår hälsa. Tranbär är en nygammal folkmedicin som får stöd av modern forskning.

Tranbär innehåller bland annat antioxidanten resveratrol och även fibrer C-vitamin D-vitamin folat, järn, zink, kalcium men även ett ämne som heter PAC.

Tranbären är en slags ljungväxter och växer som krypande dvärgbuske på myrar runt om i Norden. Förr användes bären som medicinalväxt för att t.ex sänka hög feber.

PAC är ett ämne hindrar bakterier från att få fäste i kroppen, vilket gör att fler av bakterierna sköljs ut med urinen. PAC är också en kraftfull antioxidant.

Resveratrol är en antioxidant och en växtpolyfenol som bildas av flera växter, bl.a. i skalet på röda vindruvor, som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. En rad olika goda hälsoeffekter, som antiinflammatoriska, neurologiska, cancerhämmande, virushämmande och till och med anti-åldrande effekter har rapporterats.
OBS
* Indikationer finns på att tranbär kan förstärka effekten av blodförtunnande läkemedel t.ex. warfarin. Tranbär innehåller oxalater.
* Lider man eller har haft problem med njursten eller gallsten kan försiktighet vara klokt.
* Risk vid astma. Den som har en astma av den form där man är överkänslig mot Acetylsalicylsyra kan tänka på att tranbär innehåller väldigt hög mängd av Bensoesyra, en "släkting" till Acetylsalicylsyra.

För personer som har problem med njursten rekommenderas att samtidigt ta tillskott av magnesium. Detta för att magnesium eliminerar oxalat (som oftast är orsaken till njurstenar), som tranbären innehåller.

__________________________

Om tranbär
Tranbär (Vaccinium oxycoccus; Vaccinium macrocarpon) är lingonliknande bär som liksom blåbär tillhör ljungväxterna. Växten klarar kyla och frost mycket bra. Den växer på myrar och mossar och är ofta svår att hitta eftersom den gömmer sig i mossan.

Kuriosa
Namnet kommer av att tranor gärna äter bären. Plantan växer horisontellt efter marken och kan bli upp till en meter lång. Den blommar i maj-juni. Bären är bourgognefärgade. Tranbär förekommer i bland annat Europa och Nordamerika.

Tranbär och hälsa
Traditionellt har tranbär använts inom folkmedicinen för behandling av herpesmunsår och förebyggande och behandling av olika urinvägsinfektioner som blåskatarr. Cirka 60 procent av alla kvinnor drabbas av urinvägsinfektion under sitt liv och hos 20 procent är infektionerna återkommande.

På sjukhusen i USA ordineras idag ofta tranbärsjuice vid återkommande urinvägsinfektioner. Tidigare trodde man att effekten berodde på en surgörning av urinen. Idag vet man att innehållet av fruktos, proantocyanidiner och den okända polymeren gör att urinvägsbakterier som Escherichia coli (E. coli) inte kan fästa vid slemhinnorna i urinvägarna.

I synnerhet har proantocyanidiner en "antiklibbningseffekt" som gör att bakterierna inte kan fästa vid urinvägarnas slemhinna. En studie har visat att proantocyanidinerna även skyddar mot kolibakterier som är resistenta mot antibiotika. Andra studier har visat att tranbär minskar mängden av joniserat kalcium i urinen med upp till 50%. På så sätt minskas även risken för vissa typer av njursten.

Aktuell forskning har visat att tranbärsextrakt även har en hämmande effekt på magsårsbakterien Helicobacter pylori. Mekanismen är hämning av magsårsbakteriens viktiga enzym ureas och genom att hämma bakteriens energibildning. Magsårsbakterien använder sig av enzymet ureas för att bilda basiskt urinämne. Detta neutraliserar magsyran och ökar möjligheten för bakterien att överleva i den annars sura miljön.

Man har också visat att ämnen i tranbär minskar risken för tandköttsinflammation genom att minska vidhäftandet av vissa bakterier som streptococcus mutans och mitis i tandköttet.

En studie har visat att tranbärsextrakt i något högre koncentration kan ha en positiv effekt vid typ 2-diabetes bland annat genom att minska biverkningarna vid sjukdomen. Det finns också rapporter om att tranbär genom sitt innehåll av viktiga antioxidanter har en positiv effekt på hjärtkärlssjukdom. Forskning har visat att en flavonoid-fraktionen från tranbär hämmar celldelningen av flera tumörceller.

Tranbär gör antibiotika mot magsår mer effektivt
Tranbär för kvinnor förstärker effekten av antibiotika mot bakterien som orsakar magsår. Effekten blev 10% bättre. För män gick däremot ingen nytta att se.

Helicobacter pylori klarar av att överleva i den sura magen och kan där orsaka magsår, magkatarr och cancer. När man såg sambandet mellan bakterien och sjukdomar kom en rad nya läkemedel baserade på antibiotika som revolutionerade behandlingen.